Encyklopedia inwestycyjna

Projekt powstającej właśnie encyklopedii inwestycyjnej zakłada stworzenie i opracowanie najważniejszych haseł z dziedziny inwestowania na zagranicznych rynkach finansowych. Ideą encyklopedii jest stworzenie polskojęzycznego miejsca referencyjnego, do którego można sięgnąć w celu sprawdzenia, poznania i zrozumienia anglojęzycznych terminów związanych z inwestowaniem na giełdach całego świata. Nowe hasła w encyklopedii będą pojawiały się co najmniej raz w tygodniu.