Encyklopedia inwestycyjna
Chapter 11

Chapter 11, czyli rozdział 11 Kodeksu upadłościowego USA, to część przepisów stosowanych w przypadku zbliżającego się bankructwa firmy. Zapisy Chapter 11 pozwalają w takiej sytuacji na dalsze działanie firmy z jednoczesną jej reorganizacją pod nadzorem sądu.

W takim przypadku dłużnik przedstawia sądowi plan naprawczy, aby umożliwić spłatę zadłużenia w dłuższym okresie. Gdy reorganizacja się zakończy, ma być możliwe bieżące spełnianie zobowiązań przedsiębiorstwa wobec wierzycieli.

Chapter 11 jest przeznaczony przede wszystkim dla przedsiębiorstw, które chcą kontynuować działalność pomimo tymczasowych problemów z wypłacalnością. Nie ma jednak przeszkód, by mogły z niego korzystać również osoby indywidualne. Niemniej, wniosek o możliwość skorzystania z Chapter 11 składają najczęściej duże przedsiębiorstwa.

Amerykańskie prawo jest jednym z najłagodniejszych na świecie, jeśli chodzi o zasady upadłości. Świadczy o tym choćby fakt, że dłużnik może zachować status materialny, społeczny oraz instytucjonalny zbliżony do tego, jaki posiadał przed złożeniem wniosku o upadłość.

Przy okazji warto wspomnieć o najczęściej stosowanej formie upadłościowej, jaką jest Chapter 7. Przy jej wykorzystaniu dłużnik otrzymuje całkowite umorzenie zobowiązań bez konsekwencji podatkowych, a w dodatku stosowana jest tzw. „druga szansa” na rozpoczęcie działalności odbudowującej zdolność kredytową.

Procedura nie jest wymagająca. Zwykle trwa około czterech miesięcy od daty złożenia wniosku o upadłość. Po akceptacji wniosku o umorzenie zobowiązań przez sąd, należy jedynie… ukończyć kurs dla dłużników, który ma zapobiec kolejnym niefortunnym posunięciom.

Poprzednie pojęcie:
Cash-flow
Następne pojęcie:
Clearing house