Encyklopedia inwestycyjna
Excess yield

Excess yield to tak zwana “premia za ryzyko”, która powstanie, gdy odejmiemy risk-free rate od rentowności innej inwestycji zawierającej w sobie element ryzyka. W ten sposób inwestor otrzymuje informację o tym, jak wysoko wyceniane jest ryzyko z danej inwestycji i jakiego zysku ponad risk-free rate może się spodziewać.

Wskaźnik excess yield używany jest zatem przede wszystkim jako miara tego, ile warte jest ryzyko zakupu innego instrumentu finansowego w odniesieniu do możliwości zakupu obligacji amerykańskich nie generujących żadnego ryzyka.


Przykład i interpretacja excess yield

Akcje XYZ mają rentowność na poziomie 7% (earnings yield), w czasie gdy obligacje amerykańskie zapewniają rentowności na poziomie 5% (risk-free rate). Excess yield w takim wypadku wynosi 2%, czyli podjęcie dodatkowego ryzyka przy kupowaniu akcji zapewnia inwestorowi tylko 2% dodatkowego zysku.

Dla kontrastu, rok później te same akcje z rentownością 7% przy niższych rentownościach obligacji na poziomie 2% mogą zapewnić już jednak 5% dodatkowego zysku w zamian za podjęcie ryzyka ich zakupu, co znacznie podnosi ich atrakcyjność.

Sam wskaźnik excess yield zmienia się nie tylko podczas zmiany risk-free rate, ale też podczas zmiany kursu akcji ocenianej spółki albo podczas zmiany zysku pod postacią EPS, który ta spółka generuje. Dzieje się tak, ponieważ excess yield jest pochodną earnings yield, a więc rentowności spółki, na którą składa się zarówno cena akcji, jak i zysk generowany przez tę akcję.

Sprawdź też pojęcia:

Poprzednie pojęcie:
Ex-dividend
Następne pojęcie:
Expected Shortfall