Encyklopedia inwestycyjna
EV/EBITDA

EV/EBITDA to bardzo popularny i skuteczny wskaźnik służący do wyceny spółek. Jest on tak często wykorzystywany przez inwestorów, ponieważ pozwala zniwelować czynniki niezwiązane bezpośrednio z działalnością produkcyjną, podatkami czy amortyzacją.


Z czego składa się wskaźnik?

Wartość przedsiębiorstwa (Enterprise Value, w skrócie EV) wyznacza ekonomiczną wartość spółki i jest często używany podczas przejęć. Daje on szerszy obraz sytuacji niż kapitalizacja, która nie uwzględnia w swojej wycenie długu spółki. EV jest liczona jako kapitalizacja plus dług minus gotówka. Dzięki temu spóła przejmująca wie, ile naprawdę musi zapłacić, aby przejąć całe przedsiębiorstwo.


EBITDA (Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization) to z kolei pozycja pozwalająca na określenie wyniku finansowego bez obciążenia go odsetkami od zaciągniętych kredytów i obligacji oraz przed zapłaceniem podatków i przed uwzględnieniem amortyzacji, co pozwala uzyskać informację o rentowności działalności operacyjnej, czyli bez obciążeń finansowych, które w spółkach zadłużonych mogą zaburzyć obraz całej sytuacji.


Do czego stosować EV/EBITDA?

EV/EBITDA jest często wybierany nie tylko przez firmy przejmujące inne przedsiębiorstwa, ale też przez inwestorów giełdowych jako wskaźnik odporny na sztuczki stosowane przez dyrektorów finansowych, które mogą zaburzać obraz spółki malowany przez inne wskaźniki.


Stawka amortyzacji, mogąca być w łatwy sposób zmieniana przez zarząd lub przeniesienie oddziału do kraju uznawanego za raj podatkowy i obniżenie realnej stopy oprocentowania, mogą poważnie obciążyć wskaźniki takie jakie cena/zysk (P/E), co niekoniecznie będzie odzwierciedlało rzeczywistą sytuację działalności operacyjnej spółki. Zastosowanie EV/EBITDA wyklucza możliwość takich manipulacji.


Sytuacją, w której EV/EBITDA bierze górę nad wskaźnikiem P/E, jest także zjawisko występowania ujemnych zysków netto, przez co w ogóle niemożliwym staje się wyliczenie wskaźnika P/E. Bardzo często jednak spółki, które nie wykazują zysku netto na koniec roku rozliczeniowego, osiągnęły w tym czasie jakiś poziom zysku operacyjnego (EBITDA), dzięki czemu możliwe staje się zbudowanie wskaźnika EV/EBITDA.


W takiej sytuacji odczyty historyczne dla danej spółki będą nieprzerwane i pojawi się możliwość rzetelnej oceny, czy aktualny wskaźnik znajduje się powyżej czy poniżej średniej typowej dla danego przedsiębiorstwa. Każdy odczyt przy skrajnie wysokich poziomach oznacza przewartościowanie, a odczyt poniżej średniej niedowartościowanie akcji firmy.


Pomoc w porównaniu branżowym

Wskaźnik EV/EBITDA jest też używany do porównywania spółek wewnątrz tych samych branż, które posiadają podobny profil działalności, np. w sytuacjach, gdy spółka dopiero zadebiutowała na rynku lub w ogóle nie jest notowana na giełdzie, a dostęp do jej szczegółowych danych finansowych jest utrudniony.


Wartość optymalna wskaźnika różni się w zależności od branży, w której operuje spółka, jednak ogólna zasada uznaje spółki ze wskaźnikiem poniżej 10 za atrakcyjnie wyceniane i zdrowe finansowo.

Przykład:

Delta Airlines osiągnęła w 2018 roku EBITDA na poziomie 7,791 miliardów dolarów, a Enterprise Value wyniosło 42,248 miliardów dolarów, co daje EV/EBITDA równe 5,42. Dla porównania ich konkurent Southwest Airlines w analogicznym okresie wypracował 4,407 miliardów dolarów EBITDA i miał EV w wysokości 25,900 miliardów dolarów, co daje wskaźnik EV/EBITDA na poziomie 5,88.

Z perspektywy 2019 roku oznaczało to sytuację, w której chcąc kupić jedną z tych spółek do portfela i kierując się wyłącznie wskaźnikiem wyceny EV/EBITDA, powinniśmy w tym portfelu umieścić akcje Delta Airlines, jako tańszy wybór.

Poprzednie pojęcie:
ETN
Następne pojęcie:
Ex-dividend