Opcje

Jak można zdefiniować opcje? To tzw. pochodne instrumenty finansowe niezaliczane do kategorii papierów wartościowych, których wycena zależy od wskaźników bazowych, takich jak np. notowania giełdowe danej spółki, wycena konkretnego towaru, poziom stóp procentowych czy wartość indeksu giełdy. Właściciel opcji zyskuje prawo do nabycia lub sprzedaży tych instrumentów bazowych w ściśle zdefiniowanej cenie i w określonym czasie. Można nimi handlować zarówno na giełdzie, jak i rynku nieregulowanym. O ile opcje kupna można, choć nie trzeba zrealizować, o tyle gdy obejmują one sprzedaż, zbywca ma obowiązek rozliczenia transakcji, o ile zaproponowana cena jest co najmniej równa wartości, za jaką dany instrument został nabyty.

Czym są i na czym polegają opcje

Upraszczając, handel opcjami polega na tym, że sprzedający zobowiązuje się do zbycia po ustalonej cenie i we wskazanym terminie dóbr, do których się one odnoszą, jeżeli nabywca wyrazi chęć ich kupna. To instrument pozwalający na spekulowanie najróżniejszymi wartościami, np. cenami akcji czy towarów. Korzystając z niego, zyskuje się pewność, że za jakiś określony czas dane dobra będzie można kupić w cenie obowiązującej w momencie nabywania opcji. Tym samym staje się ona zabezpieczeniem przed np. przed wahaniami kursowymi czy zmieniającymi się warunkami rynkowymi.

Opcje mogą mieć charakter rzeczywisty lub wirtualny, tzn. odpowiadają realnie istniejącym towarom lub ich rozliczenie polega na wypłaceniu różnicy pomiędzy ceną instrumentu bazowego obowiązującą przy nabyciu oraz wykonaniu. Ich cechą charakterystyczną jest znaczna podatność na wahania cen, co pozwala na uzyskanie dużej dźwigni, a tym samym pokaźnych zysków lub takich samych strat w zależności od kierunku wahań.

Opcje – wiedza, porady, informacje

Istnieją różne rodzaje opcji, np. koszykowa, egzotyczna, waniliowa, azjatycka, europejska, wymiany, barierowa, ale to tylko niektóre z przykładów. Różnią się one m.in. terminem realizacji czy datą wygaśnięcia. Do najpopularniejszych zalicza się waniliowe, m.in. z uwagi na ich nieskomplikowane zasady. Opcje plain vanilla dzielą się na dwa typy: call i put. Niezależnie od rodzaju ten instrument finansowy można zawierać w ramach długich pozycji, czyli tak, aby zarobić na wzrostach wartości instrumentu bazowego, lub krótkich, które polegają na osiąganiu zysków na podstawie jego spadków. Przyjmuje się, że pozycje długie są przeznaczone dla inwestorów początkujących, podczas gdy na krótkie częściej decydują się doświadczeni gracze finansowi.

Nie da się ukryć, że to temat dość skomplikowany, a zarazem interesujący, w którym powinni się orientować poważni inwestorzy. Jeżeli Twoją ambicją jest znalezienie się w ich gronie, mam nadzieję, że moje publikacje pomogą Ci w tym. Jakie rodzaje opcji kupować i jakie pozycje obierać? Jak skutecznie inwestować w ten instrument finansowy i z jakich narzędzi oraz strategii korzystać w tym celu? Czy jest on rzeczywiście dobrym rozwiązaniem właśnie dla Ciebie? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w artykułach dostępnych w tej sekcji mojego blogu. Zapraszam do lektury!

Wybierz artykuł

  • Transakcje dnia
  • Filmy edukacyjne
  • Instruktaże Wideo