Encyklopedia inwestycyjna
Price target

Price target (PT) to cena docelowa akcji, której spodziewa się analityk giełdowy publikujący rekomendację BUY lub SELL. Mówiąc inaczej price target jest prognozą zakładanego wzrostu ceny akcji konkretnej spółki w perspektywie kolejnych dwunastu miesięcy. 

Wydający rekomendacje wykorzystują w swoich analizach sprawozdania finansowe spółki, prezentacje inwestorskie oraz studiują zapiski z tzw. conference call, a także rozpatrują otoczenie branżowe oraz makroekonomiczne. 

Wielu analityków korzysta też z własnych modeli opartych na regresji do średniej i bierze pod uwagę wskaźniki fundamentalne takie, jak stosunek ceny akcji do przychodów, zysków czy wartości księgowej.

Na tej podstawie powstaje rekomendacja zakupu lub sprzedaży danych akcji wraz z określeniem ich ceny docelowej. 

W zależności od popularności spółki czy też jej kapitalizacji, daną firmę pokrywać może od kilku do nawet kilkudziesięciu analityków. Rekomendacjami zajmują się przede wszystkim banki inwestycyjne, jak Morgan Stanley czy Goldman Sachs, ale także firmy researcherskie jak Wolfe Research oraz domy maklerskie takie, jak Monness, Crespi, Hardt & Co. 

Pomimo najlepszych starań analityków, cena docelowa jest tylko prognozą, a wariancja prognoz analityków jest związana z ich subiektywnymi szacunkami dotyczącymi przyszłych wyników finansowych. 

Według badań historycznych ogólny wskaźnik trafności rekomendacji wynosi około 60% w horyzoncie dwunastu miesięcy. Jednakże poszczególni analitycy potrafią osiągać skuteczność na poziomie 70-80% w perspektywie wielu lat. 

Zagregowane dane z lat 2006-2023 pokazują natomiast, że słuchając rekomendacji analityków giełdowych, można osiągnąć skuteczność pozwalającą na dwukrotne pobicie benchmarku.

Więcej na ten temat w artykule: Czy rekomendacje giełdowe są skuteczne?

Poprzednie pojęcie:
Preferred stocks
Następne pojęcie:
Quick ratio