Encyklopedia inwestycyjna
TIPS

TIPS (Treasury Inflation-Protected Securities) to jeden z czterech rodzajów obligacji, które emitowane są przez rząd Stanów Zjednoczonych. TIPS-y posiadają zarówno zmienny poziom wypłacanych odsetek, jak i zmienną cenę nominalną, która indeksowana jest o poziom inflacji. TIPS-y emitowane są z terminami wygaśnięcia na: 5, 10 albo 30 lat.

TIPS-y są skutecznym zabezpieczeniem przed inflacją, ponieważ z uwagi na automatyczne podnoszenie ich ceny nominalnej o poziom wzrostu inflacji, inwestor dostaje sto procent pewności, że przynajmniej utrzyma siłę nabywczą swojej kwoty zainwestowanej w TIPS.

Dodatkowym zabezpieczeniem jest fakt, że inwestor w dniu wygaśnięcia obligacji nigdy nie otrzyma kwoty niższej niż ta, jaką zainwestował w TIPS, nawet w sytuacji, gdyby inflacja spadła poniżej poziomu z dnia emisji.

TIPS-y stanowią jednak nie tylko zabezpieczenie przed inflacją, ale pozwalają dodatkowo zarobić na wypłacanych odsetkach. Ich poziom procentowy jest co prawda ustalany na stałe w momencie emisji konkretnej serii obligacji, ale z uwagi na to, że kwota bazowa obligacji zmienia się w trakcie ich życia, trudno jest z góry przewidzieć, jakie kwoty odsetek będą wypłacane w czasie trwania obligacji.

Ogólną zasadą jest jednak, że posiadacz obligacji będzie otrzymywał coraz wyższe odsetki w sytuacji, gdy inflacja rośnie i coraz niższe, gdy inflacja spada. Mimo pozornych korzyści, odsetki te niestety będą zazwyczaj sporo niższe niż odsetki z innych obligacji rządowych, takich jak na przykład T-Bonds.

Dlatego TIPS-y nie są polecane inwestorom liczącym na osiągnięcie zysku przekraczającego risk-free return , ale raczej tym osobom czy instytucjom, których jedynym celem jest faktyczne zabezpieczenie siły nabywczej swoich oszczędności poprzez ochronienie ich przed inflacją.

Innymi rodzajami obligacji rządowych są natomiast:

  1. T-Bonds
  2. T-Notes
  3. T-Bills
Poprzednie pojęcie:
Tax-loss selling
Następne pojęcie:
Unicorn