fbpx

Encyklopedia inwestycyjna

T-Bonds

T-Bonds, czyli Treasury bonds to jeden z czterech rodzajów obligacji o stałym oprocentowaniu, które emitowane są przez rząd Stanów Zjednoczonych. Podczas emisji T-Bonds posiadają daty wygasania od 10 do 30 lat i sprzedawane są po cenie nominalnej 1000 USD lub 100 USD za sztukę.

T-Bonds dwa razy w roku wypłacają odsetki w stałej wysokości, których poziom ustalany jest w trakcie każdej emisji i różni się w zależności od serii obligacji. Amerykańskie obligacje są najbardziej płynnym instrumentem finansowym na świecie.

T-Bonds znane są ze swojej ujemnej korelacji z rynkami akcji, a więc stanowią świetne zabezpieczenie portfela inwestora. W trakcie wybuchu pandemii od początku do końca marca 2020 roku obligacje rządowe wzrosły o 7.5%, podczas gdy akcyjny indeks S&P 500 znalazł się w tym czasie na minusie -16%.


Obrót na rynku

Obligacjami rządowymi można handlować na rynku wtórnym za pośrednictwem amerykańskich brokerów. Jednak ceny transakcyjne T-Bonds rzadko kiedy oddają nominalną wartość tysiąca dolarów. Zdecydowanie częściej obligacje handlowane są poniżej tej wartości (dyskonto) lub powyżej (premia).

Aktualna cena obligacji na rynku wtórnym ma bardzo duże znaczenie dla poziomu rentowności obligacji, ponieważ rząd Stanów Zjednoczonych w dacie wygaśnięcia długu zawsze wykupi obligacje po ich cenie nominalnej, czyli po 1000 USD lub po 100 USD.

Tak więc w zależności od tego, po jakiej cenie udało się inwestorowi te obligacje nabyć na rynku wtórnym, będzie mógł on zaksięgować z tego tytułu dodatkowy zysk (jeśli kupił T-Bonds poniżej ceny nominalnej) lub stratę (jeśli obligacje kupił powyżej 1000 USD).


Rentowność obligacji

Na roczną rentowność obligacji składają się dwa parametry: wysokość wypłacanych odsetek i dyskonto w cenie zakupu w stosunku do ceny nominalnej obligacji.

Przykładowo, jeśli roczne oprocentowanie obligacji 30-letnich o cenie nominalnej 100 USD wynosi 2%, a ich aktualna cena transakcyjna na rynku wtórnym wynosi 110 USD, to rentowność można wyliczyć sumując łączną wartość odsetek do uzyskania w trakcie życia obligacji i odejmując od tego premię przepłaconą za nabycia obligacji.

W tym wypadku od każdych zainwestowanych 100 USD, przez 30 lat wypłacane będą odsetki w wysokości 2%, czyli 2 USD. Zatem po trzydziestu latach inwestor uzbiera 60 USD. Jednak rząd odkupi od niego obligacje po cenie nominalnej, czyli po 100 USD. Tak więc inwestor zarobi na odsetkach 60 USD, ale straci na samej transakcji 10 USD, ponieważ kupił te obligacje po 110 USD. Łączny zysk wyniesie więc 50 USD, które podzielone na 30 lat da zwrot 1.66 USD rocznie, co oznacza rentowność na poziomie 1.66%

Rentowność rządowych obligacji uznawana jest za zysk wolny od ryzyka, czyli tzw. risk-free return. Oznacza to, że nie istnieje możliwość, aby bez podejmowania jakiegokolwiek dodatkowego ryzyka wypracować większy zwrot, niż wynosi akurat poziom rentowności obligacji.

Aktualny risk-free return jest bardzo ważnym składnikiem wyceny akcji, opcji oraz innych instrumentów finansowych, ponieważ nadaje punkt odniesienia temu, ile warto zapłacić w zamian za podjęcie dodatkowego ryzyka w oczekiwaniu dodatkowego zysku.

Więcej na temat risk-free return można przeczytać w artykule: „Dlaczego jest tak drogo?”

Więcej na temat mechanizmu działania obligacji: „W poszukiwaniu kuponu”.

Innymi rodzajami obligacji rządowych są natomiast:

  1. T-Notes
  2. T-Bills
  3. TIPS

Poprzednie pojęcie:

T-Bills

Następne pojęcie:

T-Notes
  • Transakcje dnia
  • Filmy edukacyjne
  • Instruktaże Wideo