Encyklopedia inwestycyjna
MD&A

Management Discussion and Analysis (MD&A) to część sprawozdania finansowego amerykańskich spółek giełdowych zawierająca komentarz zarządu do bieżących wyników oraz do aktualnej i spodziewanej sytuacji spółki.


Do czego służy MD&A?

Sekcja MD&A ma za zadanie omówić i przeanalizować wyniki działalności przedsiębiorstwa oraz podstawowe czynniki wpływające na rezultaty jego działań i sytuację finansową tak, aby pomóc inwestorom w dokonaniu oceny przyszłych możliwości firmy. 

Zakres MD&A powinien w sposób obiektywny przedstawić pozycję finansową spółki, wyniki działalności wraz z analizą, a także wskazać czynniki, które mogą wpłynąć na działalność w przyszłości; oraz zawrzeć szczegółowe informacje odnośnie do trendów występujących w spółce lub w całej branży.

W praktyce sekcja MD&A jest kopalnią wiedzy na temat bieżącej sytuacji mikro i makroekonomicznej, w której funkcjonuje spółka, ponieważ zarząd jest zobowiązany do przedstawienia w tym fragmencie nie tylko czystych danych, ale też swojej opinii odnośnie potencjalnych możliwości, aktualnych problemów oraz ryzyk mogących pojawić się w niedalekiej przyszłości. 


Wiarygodność informacji w MD&A

MD&A stanowi deklarację o charakterze „dobrej praktyki”, a jego celem jest promowanie właściwego zakresu informacji, ujawnianych przez spółki.

SEC (Securities and Exchange Comission) wymaga by w MD&A zaprezentowano korzystne jak i niekorzystne trendy zauważalne w zakresie wymienionych powyżej obszarów działania przedsiębiorstwa.

Wymaga to przedstawienia danych szacunkowych, ale należy pamiętać, że sekcja MD&A nie jest audytowana, co za tym idzie wszelkie informacje przybliżające prawdopodobne przyszłe wyniki finansowe są subiektywne i należy je traktować wyłącznie jako opinie ze strony zarządu.

Jednakże ze względu na ustawową odpowiedzialność spółek za szkody mogące powstać w wyniku opublikowania nieprawdziwych informacji, SEC wprowadziła tzw. klauzulę safe harbor. Jest ona publikowana przez spółkę wraz z innymi informacjami i pozwala uniknąć odpowiedzialności prawnej wobec osób zainteresowanych.

Odpowiedzialność ta może powstać, gdy na podstawie opublikowanych prognoz akcjonariusze, którzy podjęli określone decyzje inwestycyjne, będą domagać się odszkodowania w przypadku, gdy spółka nie wywiąże się ze swoich zapewnień. Zapisy safe harbor zwalniają zarząd z takiej odpowiedzialności.

Poprzednie pojęcie:
MBS
Następne pojęcie:
Mid cap