Encyklopedia inwestycyjna
Quick ratio

Quick ratio jest wskaźnikiem aktualnej wypłacalności przedsiębiorstwa, który określa wartość płynnych aktywów należących do spółki i odnosi ją do jej bieżących należności.

Mechanizm działania quick ratio jest bardzo podobny do szerzej opisanego wskaźnika current ratio z tą różnicą, że ten pierwszy do wyliczenia wartości płynnych aktywów nie uwzględnia stanów magazynowych spółki.


Interpretacja wskaźnika quick ratio

W pewnym sensie quick ratio jest bardziej rzetelny od current ratio ponieważ do bieżących pasywów odnosi tylko te aktywa, które faktycznie mają formę gotówki lub będą z dużym prawdopodobieństwem zamienione na gotówkę (wystawione faktury czekające na zapłatę); ale nie uwzględnia towaru zalegającego w magazynie, który może być trudny do sprzedania.

Wskaźnik powyżej 1 oznacza więc, że firma posiada więcej płynnych aktywów niż pasywów, przez co jej wypłacalność jest niczym niezagrożona.

Teoretycznie zatem wskaźnik poniżej 1 oznaczałby, że ryzyko utraty płynności przez spółkę jest dość duże, ale w rzeczywistości firmy produkcyjne jakąś część swoich stanów magazynowych niemal na pewno zamienią na gotówkę w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy. Chyba, że… firma nie ma niczego w magazynie.

Dlatego dla spółek oferujących usługi czy produkty w formie niematerialnej wskaźnik quick ratio musi być większy niż 1, aby uznać, że spółka nie będzie miała problemu z płynnością.

W przypadku przedsiębiorstw faktycznie posiadających jakiś towar w magazynie akceptowalny będzie już wskaźnik na poziomie 0.70-0.80. Pod warunkiem, że towarem tym nie są magnetowidy i kasety VHS albo klisze fotograficzne do aparatów analogowych.

Poprzednie pojęcie:
Price target
Następne pojęcie:
Risk-free rate