Encyklopedia inwestycyjna
Large cap

Large cap (dosłownie: duża kapitalizacja, z ang. large capitalization) to akcje największych spółek amerykańskich lub tych, których kapitalizacja rynkowa wynosi dziesięć miliardów dolarów i więcej.

Spółki large cap są zazwyczaj bezpieczniejszymi inwestycjami niż ich odpowiedniki o średniej i małej kapitalizacji, ponieważ firmy te poprzez swoją dużą kapitalizację nie są tak bardzo podatne na wahania rynkowe. Z drugiej strony ich akcje mogą nie oferować takiego samego potencjału do wysokich zwrotów, jak akcje spółek o mniejszej kapitalizacji.


Podział spółek na large, mid i small cap

W USA rynek akcji podzielony jest na trzy główne kategorie: akcje o dużej (large cap), średniej (medium cap) i małej kapitalizacji (small cap). Nawet jeśli spółki działają w bardzo różnych branżach, firmy o podobnej wielkości i kapitalizacji rynkowej mają na ogół pewne wspólne cechy, które mają wpływ na inwestowanie:

  • Perspektywy wzrostu i ryzyka. Ogólnie rzecz biorąc, im mniejsza i mniej ugruntowana firma, tym większe ryzyko wiąże się z inwestowaniem w nią. W zamian jednak za to ryzyko pojawia się możliwość uzyskania większych zysków niż byłoby to możliwe w przypadku większych, bardziej stabilnych firm.
  • Wybór funduszu. Z podobnych powodów kapitalizacja rynkowa jest często czynnikiem, na którym zarządzający funduszami skupiają się przy wyborze akcji dla swoich instytucji.
  • Członkostwo w indeksie. Kapitalizacja rynkowa firmy bezpośrednio wpływa na to, czy jest ona uwzględniana w głównych benchmarkach giełdowych, takich jak indeks S&P 500. W rezultacie decyzje o członkostwie mają wpływ na fundusze indeksowe, które śledzą te wskaźniki.

Czym są spółki typu large cap?

Spółki large cap to zazwyczaj znane marki, które cieszą się dobrą opinią w zakresie produkcji wysokiej jakości towarów i usług. Wiele z tych firm rozszerzyło swoją działalność poza Stany Zjednoczone i może prowadzić zdywersyfikowaną działalność, która może obejmować nawet więcej niż jedną branżę. Gdy firmy te zamierzają się rozwijać, będą szukać okazji do przejęcia mniejszych firm, a nawet dążyć do fuzji z konkurentami o podobnej wielkości.

Akcje spółek large cap mają jednak słabsze perspektywy wzrostu niż ich odpowiedniki medium cap i small cap, które wciąż bardziej dynamicznie zwiększają swój udział w rynku.

Z drugiej strony kompromis polega na tym, że akcje spółek o dużej kapitalizacji są mniej ryzykowne i mniej podatne na gwałtowne wahania cen akcji. W rezultacie spółki large cap są uważane za bardziej konserwatywną opcję inwestycyjną niż spółki o małej lub średniej kapitalizacji.


Podstawowymi indeksami dla spółek typu large cap są:

Indeks S&P 500, który powszechnie jest uważany za punkt odniesienia dla całego amerykańskiego rynku akcji, mimo że koncentruje się wyłącznie na rynku o dużej kapitalizacji. Ten indeks śledzi wyniki 500 największych amerykańskich spółek notowanych na giełdzie w 11 różnych sektorach.

Indeks Dow Jones Industrial Average, który śledzi osiągi firm uważanych za blue chips, będących dominującymi liderami w swoich branżach. Indeks Dow jest mniej reprezentatywna dla rynku dużych spółek niż S&P 500, ponieważ skupia w sobie przede wszystkim duże spółki przemysłowe bazując nie na ich kapitalizacji, ale na cenie pojedynczej akcji.

Poprzednie pojęcie:
KYC
Następne pojęcie:
Lot