fbpx

Encyklopedia inwestycyjna

Buy side

Mianem buy-side określane są na Wall Street wszystkie instytucje, które zajmują się inwestowaniem swoich pieniędzy na własny rachunek lub na rachunek swoich klientów.

Przeciwieństwem buy-side jest tzw. sell-side, a więc instytucje, które zajmują się wprowadzaniem spółek na giełdę, pośredniczeniem w zawieraniu transakcji czy przygotowywaniem rekomendacji BUY/SELL.


Przedstawiciele buy-side

Do buy-side należą wszyscy ci, którzy kupują akcje, obligacje i inne instrumenty finansowe w celu wygenerowania zysku. W grupie tej znaleźć można więc największe fundusze hedgingowe, emerytalne i pracownicze, prywatne firmy inwestycyjne czy potężne rodzinne family-office. Do buy-side klasyfikują się także inwestorzy indywidualni.

Oddzielną unikalną grupą zaliczaną do buy-side są natomiast analitycy pracujący wyłącznie na rzecz swoich funduszy czy firm inwestycyjnych. Ich rekomendacje i analizy nie są dostępne publicznie i są to dane bardzo chronione przez osoby, które te analizy zamawiają albo przygotowują.

Zupełnie przeciwnie niż w przypadku rekomendacji analityków ze strony sell-side, którzy zazwyczaj pracują dla dużych banków inwestycyjnych albo dla brokerów. Tym podmiotom zależy bowiem na afiszowaniu się z rekomendacjami, ponieważ te popychają klientów detalicznych do tego, aby zawierać jak najwięcej transakcji.

Poprzednie pojęcie:

Bonds

Następne pojęcie:

Cash-flow
  • Transakcje dnia
  • Filmy edukacyjne
  • Instruktaże Wideo