Encyklopedia inwestycyjna
OTC

OTC (Over the Counter) to elektroniczna sieć obiegu akcji, które nie są notowane na żadnym parkiecie giełdowym. Akcjami w formule OTC handlować mogą pomiędzy sobą także indywidualni inwestorzy i odbywa się to za pośrednictwem brokerów.

Tak naprawdę mówiąc o rynku OTC inwestorzy mają zazwyczaj na myśli OTCBB (Over the Counter Bulletin Board), czyli serwis kwotujący akcje w pozagiełdowym obiegu, który prowadzony jest przez FINRA.


Jakie spółki handlowane są OTC?

Do obiegu pozagiełdowego wchodzą przede wszystkim firmy o małej kapitalizacji lub takie, które nie mogą lub nie chcą spełniać wymogów formalnych obowiązujących na głównych parkietach.

Minimalny koszt wejścia na New York Stock Exchange wynosi około 500 000 USD. Dla wielu mniejszych spółek jest to cena zaporowa, dlatego wybierają mniej sformalizowany debiut poprzez sieć OTC. Dzięki temu małe spółki także zdobywają dostęp do kapitału udostępnianego przez inwestorów, który potrzebny jest na rozwój.

W formule OTC handlowanych jest jednak także wiele dużych zagranicznych spółek (Tencent, Gazprom, Bayer), które nie chcą dostosowywać się do wymogów raportowych narzucanych przez główne parkiety. Akcje firm zagranicznych na rynku OTC najczęściej pojawiają się w formie ADR-ów.

W obiegu pozagiełdowym funkcjonują także wszystkie obligacje rządowe, którymi handel jest zdecentralizowany i odbywa się bez pośrednictwa jakiegokolwiek parkietu giełdowego.


Zagrożenia handlu OTC

Mylnie uważa się, że rynek over-the-counter stanowi siedlisko manipulantów, bankrutów i spółek o podejrzanej reputacji. Często kursy akcji firm notowanych w formule OTC faktycznie podlegają bardzo dużym wahaniom, ale wynika to po prostu z ich małej kapitalizacji.

Spółki notowane OTC niekoniecznie są też spółkami groszowymi, czyli tzw. penny stocks. Operatorem obiegu OTC jest ten sam konglomerat, który prowadzi giełdę NASDAQ i wymaga on, aby kurs akcji każdej notowanej firmy wynosił co najmniej 5 USD.

Ryzykiem handlu OTC jest natomiast nieporównywalnie mniejsza płynność, większe spready pomiędzy cenami Bid/Ask i mniejsze wymogi raportowe dla spółek.

Z uwagi na to, iż kapitalizacje są tam niskie, mało którzy instytucjonalni gracze interesują się spółkami notowanymi OTC, a co za tym idzie – brakuje raportów, prognoz i analiz dla tamtejszych spółek.

Brak zainteresowania oznacza też brak odpowiedniego nadzoru i audytu, a zatem firmy będące w obiegu OTC są nieco bardziej podatne na manipulacje w sprawozdaniach finansowych niż spółki notowane na głównych parkietach.

Podobnym, choć bardziej ryzykownym, przykładem obiegu pozagiełdowego są akcje wpuszczane do obrotu przez tzw. Pink Sheet.

Handlować akcjami w ramach OTC można chociażby na platformie Interactive Brokers.

Poprzednie pojęcie:
Odd-lot
Następne pojęcie:
P/E Ratio