Encyklopedia inwestycyjna
After-hours

Handel w after-hours i pre-market to obrót akcjami po godzinach zamknięcia giełdy. Dzięki temu dla większości amerykańskich akcji wydłuża on łączny czas obrotu do 16 godzin dziennie (od 10:00 rano do 2:00 w nocy polskiego czasu). W niektóre dni lub dla niektórych akcji godziny handlu mogą być nieco krótsze.

Handel w after-hours i pre-marketpoza godzinami otwarcia giełdy odbywa się za pośrednictwem sieci ECN (Electronic Communication Network). Zadaniem tego systemu jest znalezienie i dopasowanie zleceń sprzedających ze zleceniami kupujących, aby mogli oni zawrzeć ze sobą transakcję bezpośrednio, bez potrzeby korzystania z pomocy giełdy.

Harmonogram handlu na amerykańskich giełdach wygląda tak:

  • Faza pre-market od 10:00 do 15:30 CET
  • Faza regular-hours od 15:30 do 22:00 CET
  • Faza after-hours od 22:00 do 2:00 CET

Teoretycznie faza pre-market dotyczy tylko godzin przed otwarciem giełdy, a faza after-hours godzin po jej zamknięciu, ale w rzeczywistości jest to dokładnie ten sam mechanizm i obie te fazy przyjęło określać jednym zbiorczym terminiem after-hours.


Plusy i minusy handlu w after-hours

Możliwość zawierania transakcji w after-hours jest w szczególności przydatna osobom mieszkającym w innej strefie czasowej (głównie w Azji), które mają problem z dopasowaniem swojego harmonogramu dnia (nocy) do godzin handlu w USA.

Sposobność na zawarcie transakcji w after-hours dobrze sprawdza się też, kiedy już poza godzinami pracy giełdy w mediach pojawia się istotna informacja lub wydarzenie wpływające na cały rynek albo na konkretną spółkę. Dzięki temu inwestorzy nie muszą czekać na oficjalne otwarcie parkietu aby dokupić lub pozbyć się swoich akcji.

Z transakcji w after-hours korzystają też traderzy opcyjni, którzy w ten sposób mają możliwość, żeby po godzinach handlu na akcjach (ale jeszcze przed czasem wykonaniem opcji) zabezpieczyć swoje pozycje na derywatach kupując bądź sprzedając odpowiedni pakiet akcji.

Dobrze sprawdza się to zwłaszcza w sytuacji, gdy pojawia się niespodziewany news, mogący kolejnego dnia zdewastować niezabezpieczoną “nagą” pozycję opcyjną. W związku z tym, że opcji na akcje nie można kupić ani sprzedać w after-hours, transakcja na odpowiadającym pakiecie akcji jest jedynym ratunkiem w takiej sytuacji.

Minusem handlu w after-hours są natomiast nieco wyższe koszty prowizji niż w przypadku obrotu na giełdach publicznych, mniejsza płynność i w efekcie o wiele wyższa zmienność. Obowiązkowo zatem handlując w after-hours należy ustawiać zlecenia typu LMT (Limit), a nie zlecenia MKT (Market). Niektórzy brokerzy wyłączają nawet możliwość zawarcia transakcji typu MKT. Zlecenia algorytmiczne nie działają w sieci ECN.

W praktyce dostęp do handlu w after-hours rzeczywiście jest użyteczny z pragmatycznych powodów, jak wygoda związana z możliwością zawarcia transakcji w dowolnym momencie dnia czy szansa na hedging niezabezpieczonej pozycji opcyjnej; ale sam w sobie dostęp ten ma znikomy wpływ na poprawę wyników inwestycyjnych.


Czy after-hours daje przewagę?

Często po publikacji sprawozdania finansowego lub istotnego newsa rynkowego, kursy akcji w after-hours błyskawicznie rosną lub spadają już sekundy po publikacji wiadomości (za co odpowiedzialne są algorytmy używane przez zawodowców).

Indywidualnemu inwestorowi trudno się jednak na większą część tego ruchu załapać, bo zanim niespodziewany news do niego dotrze, to często kurs akcji znajduje się już kilkanaście procent od miejsca, w którym był jeszcze kilka sekund temu.

Drugą obserwacją jest fakt, że zachowanie się kursu z after-hours nie zawsze jest później kontynuowane w regularnych godzinach handlu na giełdzie publicznej. Wynika to z dwóch powodów.

Po pierwsze, w after-hours płynność jest na tyle niska, że relatywnie mały kapitał umożliwia wypaczenie zachowania się kursu akcji, który – z uwagi na małą liczbę kupujących i sprzedających – osiąga wyższe/niższe poziomy niż miałoby to miejsce w regularnym handlu.

Po drugie, czasem spokojniejsza interpretacja newsa, który na pierwszy rzut oka wydaje się negatywny (lub pozytywny) zmienia się diametralnie, kiedy w kolejnych godzinach pojawia się medialny follow-up i inwestorzy poznają nieco więcej kontekstu.

Ten drugi mechanizm dobrze widać w momentach publikacji sprawozdań finansowych, które w ciągu milisekund powodują wzrost lub spadek kursu akcji w after-hours, ale kiedy wieczorem lub kolejnego dnia odbywa się konferencja zarządu z analitykami, na której pada więcej szczegółów odnośnie opublikowanych danych, co zmienia nieco ich wydźwięk, kurs akcji kolejnego dnia potrafi zawrócić.

W praktyce więc warto patrzeć na to, jak zachowują się kursy akcji przed otwarciem rynku (zwłaszcza w fazie pre-market), ponieważ często ruch ten będzie kontynuowany także po starcie notowań na giełdzie publicznej, ale nigdy nie jest to żelazną regułą.


Overnight trading – jeszcze dłuższy handel

Pomimo tego, że handel w after–hours kończy się o 2:00 w nocy polskiego czasu, niektórzy brokerzy, np. TD Ameritrade i Interactive Brokers, umożliwiają jego kontynuowanie aż do godziny 9:50 rano, czyli na dziesięć minut przed startem handlu w after-hours.

Dzięki temu klienci brokera handlować mogą akcjami praktycznie przez 24 godziny na dobę w ciągu tygodnia z wyłączeniem dziesięciu minut przerwy.

Overnight trading startuje już o 2:00 w nocy w niedzielę i trwa aż do 9:50 rano w sobotę, co otwiera przed inwestorami zupełnie nowe możliwości handlu ponad dziesięcioma tysiącami amerykańskich akcji i ETF-ów oraz opcjami na indeksy, które dopuszczone zostały do handlu overnight.

Opcja zawierania transakcji przez całą dobę jest nowością wprowadzoną do oferty IBKR dopiero w ostatnich miesiącach, więc trudno powiedzieć, jak będzie sprawdzała się w praktyce. Na razie płynność jest tu dużo niższa niż w after-hours, więc póki co ta funkcja wydaje się raczej ciekawostką, przynajmniej dla większych graczy.

Trudno też znaleźć precyzyjne informacje odnośnie tego, jak dokładnie w sensie technicznym odbywa się wyszukiwanie drugiej strony transakcji, określanie cen bid/ask i realizowanie zleceń. Interactive Brokers podaje tylko, że korzysta przy tym z usług enigmatycznej firmy Blue Ocean, która jest dostarczycielem płynności i działa tu jako tzw. market maker.

Uwzględniając te dodatkowe godziny handlu, harmonogram wygląda tak:

  • Faza pre-market od 10:00 do 15:30 CET
  • Faza regular-hours od 15:30 do 22:00 CET
  • Faza after-hours od 22:00 do 2:00 CET
  • Faza overnight od 2:00 do 9:50 CET
  • Przerwa od 9:50 do 10:00 CET

Przy tym harmonogramie należy uwzględnić to, że zmiana czasu z letniego na zimowy (i odwrotnie) nie odbywa się w tym samym czasie w USA i Europie, przez co w marcu i październiku/listopadzie przez dwa tygodnie występuje tu godzinne przesunięcie, które znika dopiero po synchronizacji zmiany czasu na obu kontynentach.


Jak włączyć dostęp do handlu po godzinach

Tradycyjne zlecenia giełdowe nie będą działały w after-hours, ani tym bardziej w overnight trading. Żeby skorzystać z możliwości zawarcia transakcji w after-hours, należy w formatce zleceń rozwinąć pole z datą ważności zlecenia i zaznaczyć pole “Fill outside RTH (Real-time hours)”, czyli poinstruować brokera, że ma zrealizować to zlecenie poza regularnymi godzinami pracy giełdy.

Warto zwrócić uwagę, że faza pre-market jest czym innym niż pre-open, który jest okresem ustalanym przez giełdy na półtorej godziny (w niektórych przypadkach na 15 minut) przed startem regularnego handlu w celu zebrania oczekujących zleceń od inwestorów, na podstawie których ustalona zostanie późniejsza cena otwarcia notowań.

Zaznaczenie pola “Fill outside RTH” pozwoli zawrzeć zlecenie zarówno w fazie after-hours jak i pre-market, ale nie zrealizuje go w overnight trading. Do tego potrzebne jest złożenie elektronicznego wniosku o włączenie tej funkcji na platformie Interactive Brokers.

Można to zrobić logując się na swoje konto przez stroną www brokera, a następnie klikając w ikonkę swojego profilu, wybierając Settings i dalej wchodząc w zakładkę Trading Permissions, w której można zawnioskować o włączenie dostępu do overnight trading.

Ta możliwość powinna pojawić się na koncie w ciągu kolejnych 24 godzin, po czym należy zrestartować platformę transakcyjną i nowa opcja powinna już pojawić się w formatce zawierania zleceń tuż pod “Allow pre-open”.

Poprzednie pojęcie:
ADR
Następne pojęcie:
Alpha