Encyklopedia inwestycyjna
Conference call

Terminem tym określamy wydarzenie, podczas którego inwestorzy mogą wysłuchać, jak zespół zarządzający interesującą nas firmą szczegółowo przedstawia aspekty bieżącego kwartału, a także przyszłe lub przewidywane wzrosty zyskowności.

Conference call najczęściej odbywa się tuż po publikacji kwartalnego albo rocznego sprawozdania finansowego i jest okazją do tego, aby usłyszeć komentarz zarządu do zaprezentowanych wyników.


Jak przebiega conference call?

Telekonferencja zazwyczaj zaczyna się od wprowadzenia kierownictwa, w którym dyrektor generalny (CEO), dyrektor finansowy (CFO) i inni dyrektorzy wyższego szczebla (C-level) witają uczestników i gratulują zespołowi wspaniałego kwartału (jeśli takowy miał miejsce). Ma to na celu poprowadzenie w dalszej części szerszej dyskusji na temat finansów firmy i innych kluczowych wskaźników wydajności, które napędzają operacje biznesowe.

Po zakończeniu komentarzy kierownictwa przychodzi czas na pytania analityków. Podczas gdy przeciętny inwestor może tylko przysłuchiwać się telekonferencji, to właśnie rolą analityków jest wystosowanie wszystkich nurtujących pytań i doprecyzowanie najbardziej istotnych kwestii.

W większości przypadków rozmowy są nagrywane i transmitowane na żywo w internecie. Tworzone są także transkrypcje, które pozwalają później każdemu zainteresowanemu odczytać przebieg spotkania, jeśli inwestorzy nie mogli brać w nim udziału na żywo.

Conference call jest tym samym, co earnings call.

Poprzednie pojęcie:
Common stocks
Następne pojęcie:
Current ratio