Encyklopedia inwestycyjna
CAGR

CAGR, czyli Compound Annual Growth Rate, to średnioroczna stopa zwrotu uwzględniająca procent składany. CAGR często wykorzystywany jest jako miara zysków danego portfela akcji lub funduszu inwestycyjnego.

CAGR pozwala lepiej zrozumieć realne tempo, w jakim dana inwestycja rośnie na przestrzeni dłuższego czasu.

Zaletą CAGR jest jest to, że uwzględnia on efekt procenta składanego i zmniejsza wpływ krótkoterminowej zmienności na prezentowany wynik, przez co nie zakłamuje rzeczywistości tak, jak średnia arytmetyczna licząca procent prosty.

Przykład zastosowania CAGR

Załóżmy, że inwestor lokuje 10 000 zł w jednostki funduszu inwestycyjnego, który po pierwszym roku osiąga 100% zysku i pomnaża tę kwotę do 20 000 zł. Po drugim roku jednak fundusz spada o 50%, zostawiając inwestora z jednostkami o pierwotnej wartości 10 000 zł. Dzieje się tak, ponieważ spadek o 50% liczony był od wyższej bazy (20 000 zł) niż wzrost o 100%.

W przypadku zwykłej średniej i zwykłego procenta prostego, fundusz mógłby się pochwalić, że wypracowuje średnioroczne zyski na poziomie 25%. W pierwszym roku zysk wyniósł 100%, w drugim -50%, a zatem średnioroczny zysk po dwóch latach to 25%. Dlaczego? Ponieważ: (100+(-50)/2)=25.

Z punktu widzenia inwestora nie będzie to jednak prawda, ponieważ jego realny zysk wyniósł 0% i taką właśnie wartość wskaże CAGR. Dlatego CAGR jest wskaźnikiem, który powinien być używany przy ocenie historycznych zwrotów z danej inwestycji lub przy porównywaniu zwrotów z wielu różnych aktywów, funduszy lub portfeli.

Więcej na temat liczenia swoich zwrotów można przeczytać w artykule: Jak policzyć swoje zyski i dlaczego wiele osób robie to źle.

Poprzednie pojęcie:
Buyback
Następne pojęcie:
Cash-flow