fbpx

Encyklopedia inwestycyjna

YTD

Co to znaczy YTD (Year to Date)?

YTD (Year to Date) jest miarą jednostki czasu i oznacza okres, który rozpoczął się na początku roku, czyli pierwszego stycznia i skończył się dzisiaj. Data graniczna okresu jest ruchoma w zależności od tego, kiedy określenie YTD jest stosowane.

Jeśli dzisiaj mamy 4 maja 2020 roku, to określenie YTD będzie oznaczało okres od 1 stycznia do 4 maja 2020 roku. Gdybyśmy dzisiaj mieli 5 stycznia, to określenie YTD oznaczało by czterodniowy okres od 1 do 5 stycznia. 

YTD stosowany jest najczęściej do szacowania wyników finansowych lub wzrostu albo spadku kursu akcji. Przykładowo, stosując okres YTD dla spółek z sektora turystycznego, można łatwo oszacować, które akcje spisują się w tym roku najgorzej, to znaczy które spadły najbardziej od początku roku aż do dnia, w którym dokonujemy porównania. 

Interwał czasowy YTD różni się od okresu jednego roku tym, że okres jednoroczny (1y) zawsze zawiera w sobie i dotyczy ostatnich 12 miesięcy. YTD, jeśli zastosowany zostanie ostatniego dnia roku, także będzie dotyczył ostatnich 12 miesięcy, ale każdego innego dnia (niż ostatni dzień grudnia) YTD będzie zawierał w sobie okres krótszy niż 365 dni. 

Podobną miarą YTD jest określenie MTD (Month to Date) i TTM (Trailing Twelve Months), a także FY (Fiscal Year).

Poprzednie pojęcie:

Window dressing

Następne pojęcie:

Z-Score
  • Transakcje dnia
  • Filmy edukacyjne
  • Instruktaże Wideo