Encyklopedia inwestycyjna
Nifty-50

Nifty 50 (Nifty fifty) to termin, który w przeszłości odnosił się do pięćdziesięciu najpopularniejszych akcji o dużej kapitalizacji, które w latach 60. i 70. XX wieku były notowane po wysokich cenach i okazały się najbardziej preferowanymi przez inwestorów na giełdzie nowojorskiej.

W tamtym okresie były to takie firmy, jak IBM, General Electrics czy Coca-Cola, ale lista ta obejmowała także firmy zmagające się dzisiaj z poważnymi trudnościami (np. Xerox) czy wręcz nieistniejące (np. Polaroid).

Ze względu na bite rekordy wzrostu kursu akcji i ciągłe zwiększanie wypłacanych dywidend, Nifty fifty były postrzegane jako inwestycje „jednej decyzji”.

Znane wówczas w świecie inwestycyjnym autorytety, takie jak choćby profesor Uniwersytetu Pensylwanii Jeremy Siegel, sugerowały inwestorom, że powinni oni te akcje kupić i zatrzymać je na zawsze, nigdy ich nie sprzedając.


Skład kategorii Nifty 50

Nie istniała jedna ostateczna lista firm wchodzących w skład Nifty 50, ponieważ nie był to oficjalny benchmark. Jednak do wirtualnego indeksu często przypisywano spółki, które łączyły wspólne cechy: mocny bilans finansowy, stały wzrost kursu akcji i globalny zasięg produktu.

W 1972 roku Morgan Guaranty Trust stworzył własną listę akcji Nifty 50, która zawierała wciąż rozpoznawalne nazwy, takie jak: Phillip Morris, Pfizer, Bristol-Myers, Coca-Cola, Merck, General Electric, PepsiCo, Eli Lilly, Procter & Gamble, Johnson & Johnson, McDonald’s, Walt Disney, American Express, Dow Chemical czy Texas Instruments.

W dzisiejszych czasach skład Nifty fifty uległby pewnie lekkiej modyfikacji i moglibyśmy dodatkowo zaliczyć tu takie firmy, jak Amazon, Microsoft czy Apple.


Nifty 50 a dzisiejsze akcje blue chips

Dzisiejsze akcje blue chipów pod wieloma względami przypominają akcje Nifty fifty z poprzednich dekad. Akcje blue chipów to bowiem nic innego, jak uznane w całym kraju, ugruntowane i stabilne finansowo firmy, takie jak Coca-Cola, Disney, PepsiCo, Wal-Mart, General Electric i McDonald’s.

Dominując w swoich branżach, wiele z tych nazw pokrywa się z tymi wchodzącymi niegdyś, lub nawet ciągle jeszcze dzisiaj, w skład wirtualnego indeksu Nifty fifty.


Pierwiastek indyjski

W 1996 roku Nifty 50 zyskało dodatkowe znaczenie w branży finansowej. Termin ten bowiem równolegle odnosi się do indeksu NIFTY 50 dostępnego na Narodowej Giełdzie Papierów Wartościowych w Indiach.

Jego skład jest zróżnicowany i pojawiają się z nim akcje z kilkunastu różnych sektorów gospodarki, takich jak: farmacja, technologie informacyjne, usługi finansowe, ropa, gaz, samochody, budownictwo, telekomunikacja czy nawozy i pestycydy.

Oba pojęcia (amerykańskie i indyjskie) nie mają jednak ze sobą niczego wspólnego.

Poprzednie pojęcie:
NBBO
Następne pojęcie:
Odd-lot