fbpx

Encyklopedia inwestycyjna

Preferred stocks

Preferred stocks

Preferred stocks to akcje uprzywilejowane, które dostępne są w publicznym obiegu. Handluje się nimi tak samo, jak zwykłymi akcjami znanymi jako common stocks.

Uprzywilejowanie preferred stocks polega na tym, iż zapewniają one dodatkowe prawa przy wypłacie dywidendy, a także pierwszeństwo przed posiadaczami common stocks w spłacie w przypadku bankructwa firmy.

Posiadacze preferred stocks często otrzymują stałą dywidendę wypłacaną co miesiąc lub co kwartał nawet wtedy, gdy firma zawiesza wypłatę standardowej dywidendy.

Z drugiej strony w zamian za sztywną dywidendę, akcjonariusze posiadający tego typu akcje, nie mają prawa głosu na walnym zgromadzeniu.

Giełdowy kurs preferred stocks zazwyczaj jest też sporo niższy niż ich odpowiedników z rodziny common stocks i często pozostaje w niedalekiej odległości od ceny emisyjnej akcji.

Handel tego typu papierami bardziej przypomina zatem handel obligacjami korporacyjnymi, gdzie cena rynkowa oscyluje wokół ceny nominalnej, ale w zamian instrument wypłaca swoim posiadaczom stałe odsetki/dywidendy.

Preferred stocks nazywane są też preferred shares, ale różnica jest czysto semantyczna i polega na tym, że sformułowanie stocks odnosi się do szerszej grupy niezidentyfikowanych bliżej akcji, natomiast shares dotyczy konkretnych udziałów w konkretnej firmie.

Można zatem powiedzieć: „I invest in stocks”, ale „I bought 100 shares of Apple”.

Poprzednie pojęcie:

Pink sheet

Następne pojęcie:

Price target
  • Transakcje dnia
  • Filmy edukacyjne
  • Instruktaże Wideo