Szkolenia online

W trakcie indywidualnych szkoleń online bazujemy dokładnie na tym samym materiale, który obowiązuje w szkoleniach stacjonarnych. Jedyna różnicą jest to, że nie spotykamy się face-to-face, lecz poprzez Skype. Podczas sesji internetowych udostępniam swoje cztery wirtualne ekrany, na których znajdują się: prezentacja, wykresy cenowe, platforma transakcyjna i tablica do pisania. Dzięki temu szkolenie przebiega niemal identycznie, jakbyśmy znajdowali się w tym samym pomieszczeniu. Taka forma została już przetestowana w praktyce i sprawdza się znakomicie.

Dzięki formule online jesteśmy w stanie w o wiele bardziej elastyczny sposób dopasować harmonogram spotkań, gdyż odpada potrzeba dojazdów oraz wynajmowania sali. Kursy online będą świetnym rozwiązaniem przede wszystkim dla osób mieszkających poza granicami kraju. Podobnie jak szkolenie stacjonarne, ta wersja także składa się z 80 godzin spotkań, które mogą być rozłożone na dowolny czas trwania, od jednego do nawet dwunastu miesięcy. Po podpisaniu umowy o poufności i ochronie praw autorskich, możliwe jest utrwalanie przebiegu szkolenia w formie audiowizualnej do późniejszego prywatnego użytku.

Co tak właściwie daje to szkolenie?

W trakcie serii spotkań dowiesz się jak zbudować profesjonalny system inwestycyjny oraz odpowiednią liczbę portfeli adekwatnych do Twoich celów. Poznasz metody zarządzania ryzykiem, kontrolowania wahań kapitału, ustalania wielkości pozycji, sposobów dywersyfikacji i zabezpieczenia aktywów przed spadkami. Nauczysz się jak w praktyce wykorzystywać analizę fundamentalną oraz techniczną do tego, aby wybierać odpowiednie gospodarki, branże i akcje. Dowiesz się w jakich sytuacjach używać danych narzędzi oraz instrumentów, a w jakich lepiej ich unikać. Poznasz meandry psychologii inwestowania, która już na wstępie da Ci przewagę nad resztą graczy na rynku. I w końcu nauczysz się, w jaki sposób poprawnie wykorzystywać opcje, aby zminimalizować ryzyko swoich inwestycji i/lub osiągać ponadprzeciętne rezultaty ze spekulacji przy użyciu tych potężnych instrumentów finansowych

Szczegółowy program kursu

 • Ustalenie giełdowego celu i stworzenie planu finansowania

  • Wartość pieniądza w czasie (TVM)
  • Procent składany i kapitalizacja odsetek
  • Dyskontowanie przyszłych przepływów
  • Koszt utraconych korzyści
  • Określenie adekwatnego poziomu finansowania inwestycji

 • Opracowanie strategii i budowa profesjonalnego systemu inwestycyjnego

  • Wybór odpowiedniej strategii inwestycyjnej i dopasowanie jej do założeń
  • Inwestycje długoterminowe
  • Inwestycje krótkoterminowe
  • Spekulacja

  • Budowanie portfela – jeden czy kilka?
  • Dobór klasy aktywów i ich proporcje w portfelu
  • Dywersyfikacja geograficzna i sektorowa
  • Unikanie korelacji

  • Monitorowanie zachowania portfela
  • Przygotowanie arkusza kalkulacyjnego
  • Na co zwracać uwagę przy śledzeniu wyników
  • Konieczność okresowego rebalansowania
  • Wybór odpowiedniego horyzontu czasowego (od czego zależy?)
  • Zarządzanie ryzykiem i prawdopodobieństwem
  • Określanie wielkości występującego ryzyka
  • Sposoby liczenia odchyleń od średniej
  • Nierówności Czebyszewa i reguła 3 Sigma
  • Sharp ratio i porównywanie inwestycji
  • Badanie prawdopodobieństwa wystąpienia danego scenariusza
  • Używanie innych narzędzi statystycznych i probabilistycznych

  • Dobór odpowiedniej wielkości pozycji i jej późniejsze uzupełnianie
  • Koncepcja tzw. risk-to-reward ratio
  • Dziennik inwestora – niezbędne narzędzie analityczne
  • Gotowe rekomendacje i analizy – jak i czy warto z nich korzystać?
  • Omówienie dostępnych instrumentów inwestycyjnych (wady i zalety)
  • Akcje i ADR-y
  • ETF-y i ETN-y
  • Certyfikaty inwestycyjne
  • Kontrakty na surowce i towary
  • Opcje amerykańskie
  • Obligacje zagraniczne
  • Kontrakty CFD
  • Instrumenty z dźwignią

 • Analiza fundamentalna, czyli które akcje warto kupować

  • Najważniejsze zasady analizy fundamentalnej
  • Dlaczego akcje rosną i spadają?
  • Selekcja spółek, które powinny zyskiwać na wartości
  • Wybór odpowiedniej gospodarki
  • Wybór odpowiedniej branży
  • Wybór odpowiedniej firmy

  • Przewartościowanie i niedowartościowanie akcji
  • Czytanie sprawozdań i prognoz finansowych
  • Jaka jest uczciwa cena za akcję? Wskaźniki EPS, P/B i P/E
  • Prognozowanie cen docelowych
  • Wykorzystywanie automatycznych skanerów do wyszukiwania odpowiednich spółek
  • Wybór odpowiedniego instrumentu finansowego dopasowanego do charakteru spółki

 • Analiza techniczna – niezbędne narzędzia do badania wykresów

  • Sztuka czytania wykresów – kiedy się sprawdza, a kiedy nie?
  • Gradacja interwałów czasowych
  • Linie trendu i ograniczenia kanału
  • Poziomy wsparcia i oporu
  • Podwójne szczyty oraz dołki
  • Wybicia z formacji i luki cenowe
  • Określanie poziomów docelowych
  • Podstawowe wskaźniki i ich poprawna interpretacja
  • Średnie kroczące
  • Chmura Ichimoku
  • Oscylatory (MACD, RSI, Momentum)
  • Poziomy Fibonacciego i teoria fal Elliotta
  • Accumulation/Distribution line i wolumen transakcji

 • Praktyczne zastosowanie analizy technicznej oraz fundamentalnej

  • Co to znaczy „kupuj kiedy leje się krew”?
  • Co to znaczy „kupuj plotki, sprzedawaj fakty”?
  • Kiedy na giełdzie jest tanio, a kiedy drogo?
  • Przekonaj mnie, że warto kupić tę firmę
  • Gra pod publikację wyników finansowych
  • Gra pod wydarzenie gospodarcze lub polityczne
  • Kiedy podwajać stratną pozycję?
  • Kiedy wchodzić całością, a kiedy tylko częścią kapitału?
  • Kiedy realizować zyski?
  • Kiedy ucinać straty?
  • Kiedy warto stosować stop loss i trailing stop?
  • Dlaczego nie wolno zamykać pozycji tylko dlatego, że cena spada?
  • Koncepcja pana Mr. Market
  • Uśrednianie ceny zakupu
  • Pojęcie szumu na giełdzie
  • Anomalie rynkowe vs. rynki efektywne

  • Analiza wykresu cenowego, aby określić idealny moment wejścia/wyjścia
  • Wykupienie i wyprzedanie rynku
  • Procentowy lub kwotowy zysk z inwestycji
  • Historyczny i przewidywany zasięg ruchu
  • Kupowanie w dołkach i sprzedawanie na górkach – czemu jest niemożliwe
  • ZigZag jako narzędzie odszumiające

  • Stworzenie praktycznej checklisty z kryteriami wejścia/wyjścia dla inwestycji[/su_spoiler]

 • Tworzenie procedur inwestycyjnych

  • Priorytetyzowanie działań na giełdzie
  • Kreślenie różnych scenariuszy wydarzeń
  • Przygotowanie planów ewakuacyjnych
  • Opracowanie schematu działań inwestycyjnych
  • Przygotowanie szczegółowych procedur postępowania
  • Podejmowanie decyzji pod presją czasu
  • Bazowanie na niepełnych informacjach
  • Dyscyplina, analiza efektów i wyciąganie wniosków
  • Kalibrowanie procedur i dostosowywanie planu do realiów

 • Otwarcie rachunku brokerskiego za granicą

  • Wybór odpowiednich jurysdykcji i kwestie podatkowe
  • Zabezpieczenie na wypadek śmierci i ustanowienie pełnomocnictw
  • Asysta przy otwieraniu rachunków maklerskich za granicą
  • Pomoc w wypełnieniu wszystkich formularzy i zaznaczeniu odpowiednich opcji
  • Pomoc w uzyskaniu dostępu do tzw. margin i upgrade’u konta do Level 6
  • Pomoc w skonfigurowaniu odpowiednich funkcji konta brokerskiego (wybór właściwego pakietu notowań, włączenie dostępu do wszystkich rynków i instrumentów zagranicznych itd.)
  • Omówienie zasad działania i najważniejszych funkcji platform inwestycyjnych
  • Sprawdzanie notowań
  • Otwieranie i zamykanie pozycji
  • Różne rodzaje zleceń

 • Nauka obsługi platformy LYNX Trading

  • Przegląd oraz omówienie wszystkich możliwości i dostępnych funkcji
  • Efektywna konfiguracja obszarów roboczych
  • Wyszukiwanie odpowiednich instrumentów z różnych giełd światowych
  • Otwieranie i zamykanie pozycji (zlecenia oczekujące)
  • Monitorowanie portfolio – konfiguracja odpowiednich opcji
  • Badanie profili ryzyka i przeprowadzanie symulacji „what if”
  • Konfigurowanie strumienia informacji medialnych z różnych źródeł
  • Używanie wbudowanego kalendarza wydarzeń ekonomicznych
  • Przeprowadzanie analizy fundamentalnej przy użyciu platformy IB
  • Wykorzystywanie wbudowanych narzędzi oraz algorytmów do analizy technicznej
  • Oznaczanie trendu, rysowanie kanałów i poziomów, sprawdzanie impetu i wolumenów
  • Łączenie ze sobą różnych instrumentów na tym samym wykresie cenowym
  • Badanie korelacji i porównywanie z wieloma indeksami
  • Poprawne nakładanie na wykres i interpretowanie dodatkowych serii danych
  • ZigZag, A/D Line, oscylatory MACD i RSI, średnie kroczące, chmura Ichimoku

 • Wykorzystywanie innych narzędzi (darmowych i płatnych) przydatnych w inwestowaniu

  • Wartość wewnętrzna firmy wg Morningstar
  • Smart money vs. dumb money i sentyment rynku wg Sentimen Trader
  • Ranking akcji z uwagi na aktualny impet wzrostowy lub perspektywy rozwoju wg Zacks
  • Dane ekonomiczne z bazy FED St. Louis i portalu Trading Economics
  • Analizowanie wykresów cenowych przy użyciu StockCharts
  • Automatyczny skaner techniczny Stock Monitor
  • Inne portale oraz źródła, które warto subskrybować

 • Ekonomia behawioralna – niedoceniany aspekt inwestowania

  • • Dlaczego rynki nie są efektywne?
  • Panika na rynku, czyli jak zarobić na strachu innych?
  • Giełda to jedyne miejsce, z którego ludzie uciekają kiedy widzą przecenę
  • Reguła utopionych kosztów
  • Anomalie i czarne łabędzie – czy reagować?
  • Najczęstsze błędy poznawcze, które negatywnie wpływają na decyzje inwestycyjne
  • Efekt potwierdzenia i efekt posiadania
  • Efekt Pollyanny
  • Kotwiczenie
  • Paradoks hazardzisty
  • Owczy pęd
  • Ignorowanie prawdopodobieństwa
  • Zasada podczepienia i efekt autorytetu
  • Złudzenie kontroli i selektywna percepcja
  • Jak wykorzystać psychologię, żeby podejmować racjonalne decyzje na giełdzie?

 • Wykorzystanie opcji, aby zwiększy zyski z inwestycji

  • Jak działają opcje i jak są wyceniane?
  • Obsługa platformy brokerskiej LYNX Trading w handlu opcjami
  • Kupowanie opcji CALL oraz PUT
  • Zarządzanie otwartą pozycją
  • Wystawianie i sprzedawanie opcji CALL oraz PUT
  • Kupowanie i sprzedawanie akcji przy użyciu opcji
  • Zakładanie prostych spreadów (cztery rodzaje)
  • Bardziej zaawansowane spready: ratio, calendar i diagonal spread
  • Minimalizowanie strat z pozycji opcyjnych (The Collar)
  • Pozycje syntetyczne (opcje zamiast akcji)
  • Używanie grafów P&L (Profit and Loss)
  • Zarabianie na zmienności rynku (strategie Straddle i Strangle)
  • Zarabianie na braku zmienności rynku (strategie Iron Condor i Butterfly)
  • Zarabianie na zmienności poszczególnych akcji (pozycje typu Delta Neutral)
  • Używanie wbudowanych narzędzi w IB do oceny powodzenia transakcji
  • Używanie narzędzi w IB do skanowania i wyboru odpowiedniej strategii opcyjnej
  • Używanie narzędzia Strategy Builder do zawierania pojedynczych transakcji złożonych z wielu opcji
  • Covered CALL jako zwiększanie zysków z posiadanych akcji

 • Popularne strategie inwestycyjne i spekulacyjne z wykorzystaniem akcji oraz opcji

  • Dwa popularne podejścia: quantitative i qualitative
  • Momentum trading – wykorzystywanie impetu
  • Podejście kontrariańskie
  • Swing trading na aktywach charakteryzujących się cyklami
  • Hedging jako zabezpieczanie posiadanych pozycji przed spadkami
  • Handlowanie zmiennością i wykorzystywanie wahań instrumentów
  • Metody zarabiania w trendach bocznych, gdy rynek stoi w miejscu
  • Gra na krótko – wykorzystywanie spadków na giełdzie
  • Inne popularne strategie inwestycyjne

Po szkoleniu otrzymasz autorską broszurę podsumowującą najważniejsze tematy (40 stron)

Koszt szkolenia

Cena za pełny pakiet szkolenia wynosi 15 500 zł. Szkolenie prowadzone jest przez moją firmę Hudson Hill Associates Ltd. i odbywa się na podstawie podpisanej umowy, a płatności na podstawie wystawianych faktur lub rachunków. W przypadku rozłożenia spotkań na wiele miesięcy, płatności następują ratalnie w proporcjonalnych częściach, a więc możliwe jest przejście pełnego szkolenia już za niewiele ponad 1500 zł miesięcznie.

Jeśli masz jakiekolwiek dodatkowe pytania, napisz do mnie przy pomocy formularza

Przed podjęciem ostatecznej decyzji proponowałbym, abyśmy wcześniej umówili się na kawę i porozmawiali o tym jak w praktyce wygląda takie szkolenie, ustalili jakie dokładnie giełdowe cele chcesz osiągnąć oraz przeanalizowali czy to szkolenie na pewno będzie w stanie zaspokoić Twoje wszystkie potrzeby i wymagania. Wcześniejsze spotkanie nie jest oczwiście niezbędne, ani tym bardziej w żaden sposób zobowiązujące, ale powinno rozwiać wszystkie Twoje ewentualne wątpliwości odnośnie wzięcia udziału w szkoleniu. • Transakcje dnia
 • Filmy edukacyjne
 • Instruktaże Wideo