Szkolenia, konsultacje, kursy online

Wybierz:

Indywidualne szkolenie inwestycyjne

Od zawsze byłem zdania, że aby odnosić realne i podtrzymywalne sukcesy na rynku, to nie wystarczy jedynie nauczyć się tego, jak działa giełda. Giełdy nie da się nauczyć, giełdę trzeba zrozumieć. Tylko w ten sposób, podejmując w pełni świadome działania i biorąc pełną odpowiedzialność za swoje decyzje, możemy mówić tu o jakimkolwiek potencjalnym sukcesie.

Zapewniam, że przejście szkolenia już na wstępie pozwoli zaoszczędzić 2-3 lata nauki na własnych błędach i pozwoli wyeliminować niepotrzebne straty finansowe, które są tak charakterystyczne dla wszystkich początkujących inwestorów, a których z łatwością można uniknąć.

Kluczem do efektywnej nauki jest indywidualne podejście bazujące na osobistych predyspozycjach, zdobytym wcześniej doświadczeniu oraz możliwościach czasowych każdego kursanta

Dla kogo jest to szkolenie?

Dla każdego, kto o inwestycjach giełdowych myśli w sposób poważny. Nie ma znaczenia wiek, doświadczenie ani kapitał początkowy. To wszystko są aspekty drugorzędne. Jedyne, czego wymagam, to ambicja, konsekwencja i odrobina samozaparcia oraz czas potrzebny do tego, żeby o rynkach rzeczywiście nauczyć się czegoś wartościowego.

W praktyce prowadzone przeze mnie indywidualne szkolenie z inwestowania na giełdzie najczęściej wybierane jest przez inwestorów, którzy chcą od kuchni poznać sposób pracy zawodowców oraz nauczyć się stosować strategie używane przez fundusze hedgingowe, banki inwestycyjne czy profesjonalnych traderów zarządzających własnym majątkiem.

Na szkolenie równie często decydują się osoby, które zaczynają od zera i dopiero chcą nauczyć się inwestować na giełdzie za granicą oraz takie, które mają już wcześniejsze doświadczenie na rynkach finansowych, ale chciałyby swoją wiedzę usystematyzować, uporządkować i wyeliminować z procesu decyzyjnego chaos oraz poczucie braku kontroli nad własnym portfolio.

Szkolenie bazuje na prestiżowym programie CFA (Chartered Financial Analyst) kosztującym kilkadziesiąt tysięcy złotych i trwającym trzy lata

 • Szkolenia ukończyło już ponad czterdzieści osób

 • 100% satysfakcji wśród wszystkich klientów

 • Ani jednej negatywnej opinii czy reklamacji

Czego możesz się nauczyć?

W trakcie serii spotkań dowiesz się jak zbudować profesjonalny system inwestycyjny oraz odpowiednią liczbę portfeli adekwatnych do Twoich celów. Poznasz metody zarządzania ryzykiem, kontrolowania wahań kapitału, ustalania wielkości pozycji, sposobów dywersyfikacji i zabezpieczenia aktywów przed spadkami. Nauczysz się jak w praktyce wykorzystywać analizę fundamentalną oraz techniczną do tego, aby wybierać odpowiednie gospodarki, branże i akcje. Dowiesz się w jakich sytuacjach używać danych narzędzi oraz instrumentów, a w jakich lepiej ich unikać.


Dodatkowo poznasz meandry psychologii inwestowania, która już na wstępie da Ci przewagę nad resztą graczy na rynku. I w końcu nauczysz się, w jaki sposób poprawnie wykorzystywać opcje, aby zminimalizować ryzyko swoich inwestycji i/lub osiągać ponadprzeciętne rezultaty ze spekulacji przy użyciu tych potężnych instrumentów finansowych.

W spotkaniach stawiamy nacisk przede wszystkim na praktykę

Program obejmuje wyłącznie konkrety do wykorzystania na prawdziwym rynku. Zero wypełniaczy. Teoria ograniczona jest tu do minimum.

Program kursu

Szkolenie indywidualne jest indywidualne nie bez przyczyny. Każdy inwestor ma bowiem nieco inny cel inwestycyjny, który uzależniony jest od zgromadzonych oszczędności, wieku, czasu dostępnego na zajęcie się rynkami, posiadanego doświadczenia, wrodzonych predyspozycji, cech charakteru, znajomości języka, oczekiwań odnośnie wyniku, tolerancji ryzyka obsunięć kapitału i odporności na stres oraz całej serii innych czynników, które na samym początku bierzemy pod uwagę przy budowie precyzyjnego indywidualnego programu kursu.

Dlatego spotkania zaczynamy od pogłębionego wywiadu i wspólnego opracowania odpowiednich satysfakcjonujących celów inwestycyjnych. Dopiero w drugiej kolejności zaczynamy tworzenie odpowiedniej strategii nauki inwestowania, która sprawdzi się najlepiej w indywidualnym przypadku.

Ramowy program kursu bazuje na następujących zagadnieniach

 • 1. Ustalenie giełdowego celu i stworzenie planu działania

  a. Koncepcja wartości pieniądza w czasie (TVM)
  b. Działanie procenta składanego i kapitalizacji odsetek
  c. Pojęcie kosztu utraconych korzyści przy przechowywaniu gotówki
  d. Metody na powiększenie dostępnego kapitału startowego
  e. Działanie pożyczki brokerskiej, czyli tzw. margina
  f. Carry trade w środowisku niskich stóp procentowych
  g. Budowa odpowiedniej struktury inwestycyjnej w celu optymalizacji podatkowej
  h. Zabezpieczenie majątku na wypadek śmierci
  i. Wybór odpowiedniej platformy inwestycyjnej i pomoc w otworzenie rachunku oraz w wypełnieniu potrzebnych wniosków

 • 2. Opracowanie indywidualnej strategii inwestycyjnej

  a. Inwestowanie pasywne przy pomocy algorytmicznych strategii faktorowych
  b. Podejście krótkoterminowe vs. długoterminowe
  c. Plusy i minusy inwestowania w obcych walutach
  d. Dywersyfikacja geograficzna, sektorowa i walutowa
  e. Unikanie korelacji i dodatkowe klasy aktywów do portfela
  f. Ustalanie planu i harmonogramu inwestycji
  g. Stworzenie odpowiednich procedur
  h. Analiza środowiska makroekonomicznego

 • 3. Omówienie dostępnych instrumentów finansowych

  a. Akcje i ADR-y
  b. ETF-y i ETN-y
  c. Certyfikaty inwestycyjne
  d. Kontrakty na surowce i towary
  e. Opcje amerykańskie i europejskie
  f. Obligacje rządowe i korporacyjne
  g. Kontrakty CFD
  h. Instrumenty z dźwignią
  i. Pozycje typu SHORT

 • 4. Efektywna obsługa platformy transakcyjnej

  a. Konfiguracja obszarów roboczych
  b. Wyszukiwanie odpowiednich instrumentów z różnych giełd światowych
  c. Otwieranie i zamykanie pozycji (zlecenia algorytmiczne)
  d. Monitorowanie portfolio – konfiguracja odpowiednich opcji
  e. Konfigurowanie strumienia informacji medialnych z różnych źródeł
  f. Używanie wbudowanego kalendarza wydarzeń ekonomicznych
  g. Wykorzystanie skanera obligacji rządowych i korporacyjnych
  h. Przeprowadzanie analizy fundamentalnej przy użyciu platformy IB
  i. Wykorzystywanie wbudowanych narzędzi oraz algorytmów do analizy technicznej
  j. Oznaczanie trendu, rysowanie kanałów i poziomów, sprawdzanie impetu i wolumenów
  k. Łączenie ze sobą różnych instrumentów na tym samym wykresie cenowym
  l. Badanie korelacji i porównywanie z wieloma indeksami
  m. Poprawne nakładanie na wykres i interpretowanie dodatkowych serii danych

 • 5. Wyszukiwanie i analiza fundamentalna spółek do inwestycji

  a. Dlaczego akcje rosną i spadają
  b. Jak wyliczać uczciwą cenę akcji
  c. Różne metody wyceny aktywów
  d. Badanie stabilności finansowej spółki
  e. Określanie zyskowności i potencjału inwestycji
  f. Szacowanie stopnia niedowartościowania akcji
  g. Czytanie sprawozdań finansowych
  h. Przegląd i omówienie popularnych wskaźników
  i. Bazowanie na regresji do średniej
  j. Gotowe analizy i rekomendacje
  k. Ocena sprawdzalności prognoz finansowych
  l. Płatne i darmowe narzędzia ułatwiające analizę
  m. Źródła danych do wykorzystania w praktyce
  n. Korzystanie ze skanerów fundamentalnych
  o. Łączenie analizy fundamentalnej z techniczną
  p. Tworzenie list obserwacyjnych i systemu alertów
  q. Praca z profesjonalnym systemem scoringowym do oceny spółek

 • 6. Podejście ilościowe i analiza techniczna

  a. Do czego wykorzystać czytanie wykresów?
  b. Odchylenie standardowe i wskaźniki, które na nim bazują
  c. Pojęcie regresji do średniej i anomalii czasowych
  d. Szacowanie zakresu potencjalnego ruchu
  e. Wykrywanie trendu i momentów zwrotnych
  f. Poziomy wsparcia i oporu oraz wybicia z formacji
  g. Średnie kroczące vs. oscylatory

 • 7. Budowa profesjonalnego portfela inwestycyjnego

  a. Dobór odpowiednich klas aktywów do portfela
  b. Ustalanie optymalnych proporcji pomiędzy akcjami
  c. Dywersyfikacja geograficzna i tematyczna
  d. Zarządzanie ryzykiem i zmiennością
  e. Stop-lossy vs. uśrednianie vs. opcje
  f. Metody hedgingu organicznego
  g. Stosunek pozycji LONG do SHORT
  h. Badanie prawdopodobieństwa danego scenariusza
  i. Określanie parametru Value at Risk dla cełego portfolio
  j. Budowa modeli ryzyka na bazie Expected Shorfall
  k. Monitorowanie i rebalansowanie portfela w czasie
  l. Realizowanie zysków, księgowanie strat i zmiana proporcji
  m. Przeprowadzanie profesjonalnych backtestów

 • 8. Wykorzystanie opcji do zwiększenia zysków

  a. Jak działają opcje i jak są wyceniane?
  b. Obsługa platformy brokerskiej w handlu opcjami
  c. Kupowanie opcji CALL oraz PUT
  d. Zarządzanie otwartą pozycją
  e. Wystawianie i sprzedawanie opcji CALL oraz PUT
  f. Kupowanie i sprzedawanie akcji przy użyciu opcji
  g. Zakładanie prostych spreadów (cztery rodzaje)
  h. Bardziej zaawansowane spready: ratio, calendar i diagonal spread
  i. Minimalizowanie strat z pozycji opcyjnych (The Collar)
  j. Pozycje syntetyczne (opcje zamiast akcji)
  k. Używanie grafów P&L (Profit and Loss)
  l. Zarabianie na zmienności rynku (strategie Straddle i Strangle)
  m. Zarabianie na braku zmienności rynku (strategie Iron Condor i Butterfly)
  n. Zarabianie na zmienności poszczególnych akcji (pozycje typu Delta Neutral)
  o. Używanie wbudowanych narzędzi do oceny powodzenia transakcji
  p. Używanie zaawansowanych skanerów wyboru odpowiedniej strategii opcyjnej
  q. Używanie narzędzia Strategy Builder do zawierania pojedynczych transakcji złożonych z wielu opcji
  r. Covered CALL jako zwiększanie zysków z posiadanych akcji
  s. Married PUT jako zabezpieczenie przed negatywnymi wynikami finansowymi

Dodatkowe materiały w formie bonusu:

Po zakończeniu kursu każdy uczestnik otrzyma komplet zarejestrowanych nagrań z jego przebiegu, a także darmowy dostęp do kolejnej najbliższej edycji prowadzonego przeze mnie Uniwersytetu Inwestycyjnego lub zapis spotkań z pięćdziesięciu godzin wykładów prowadzonych w ramach edycji z 2019 lub 2020 roku. Dzięki temu uczestnik będzie miał możliwość odświeżenia, uporządkowania i utrwalenia całej wiedzy inwestycyjnej zdobytej podczas spotkań indywidualnych.

Ponadto każda osoba kończąca cykl spotkań indywidualnych otrzyma:

 • Vademecum Bilansów spółek handlowych, które podpowiada, w jaki sposób czytać i interpretować sprawozdania finansowe przedsiębiorstw giełdowych
 • Zestaw autorskich arkuszy kalkulacyjnych Excel, m.in. do analizy spółek modelem QISM, do monitoringu portfela inwestycyjnego i do ustalania optymalnych wielkości pozycji akcyjnych
 • Trzystustronicowy raport z backtestów najpopularniejszych wskaźników analizy technicznej do wykorzystania we własnym zakresie
 • Wykaz polecanych narzędzi ułatwiających pracę oraz zestaw dalszych materiałów do kontynuowania nauki
 • Certyfikat ukończenia szkolenia indywidualnego

W ramach szkolenia udostępniony zostanie także profesjonalny multimedialny kurs opcyjny

Kurs składa się z trzech części (podstawy, hedging, spekulacja), w których mieści się 45 odcinków i 17 godzin nagrań wideo. Tematy kursu to, m.in:

 • Laboratorium opcji

  Modyfikowanie, kalibrowanie, rolowanie i łączenie ze sobą pojedynczych opcji w pary spreadowe oraz w wieloopcyjne zaawansowane pozycje typu combo.

 • Mechanizmy rynku

  Wykorzystanie niedoskonałości rynku do zarabiania na spadku lub wzroście zmienności implikowanej akcji przy pomocy gotowych narzędzi ułatwiających pracę

 • Platforma LYNX Trading

  Wszystkie meandry najlepszej na świecie platformy transakcyjnej do handlu opcjami na kilkudziesięciu międzynarodowych rynkach finansowych. Od podstaw!

 • Popularne triki

  Praktyczne zastosowanie prostych trików opcyjnych do kupowania i sprzedawania akcji oraz ETF-ów, które pozwolą zmaksymalizować swoje zyski o kilkanaście procent rocznie.

 • Agresywna spekulacja

  Najskuteczniejsze debetowe oraz kredytowe zagrania kierunkowe do zarabiania na wzrostach i spadkach poszczególnych akcji. Różne warianty w zależności od stopnia pożądanej agresywności

 • Zabezpieczenie portfela

  Metody hedgingu taktycznego, czyli systemowego zabezpieczania się przed stratami, które stosowane są przez zawodowych zarządzających z Wall Street.

Pełny opis kursu można znaleźć na stronie: https://www.tradingforaliving.pl/kurs/

Program obejmuje kompleksowy zakres
nauki inwestowania: od obsługi platformy,
przez wybór odpowiednich akcji
i hedging opcyjny, po zbudowanie struktury
optymalizacyjnej

 • Czas trwania i miejsce

  Szkolenie możliwe jest do przeprowadzenia w wersji stacjonarnej lub w pełni online. Istnieje także możliwość zbudowania programu hybrydowego – część stacjonarnie i część online.

 • Wariant stacjonarny

  składa się z 70 godzin spotkań i może potrwać od dwóch do sześciu miesięcy, w zależności od wspólnych ustaleń. Spotkania odbywają się w centrum Warszawy w budynku Q22 przy ulicy Jana Pawła II 22. W trakcie spotkań przewidziane są przerwy na kawę i lunch.

 • Wariant online

  składa się z 60 godzin spotkań rozłożonych na 30 dwugodzinnych sesji internetowych, w trakcie których udostępniam swoje wirtualne ekrany, na których znajdują się: prezentacja, wykresy cenowe, platforma transakcyjna i tablica do pisania. Dzięki temu szkolenie przebiega niemal identycznie, jakbyśmy znajdowali się w tym samym pomieszczeniu. Taka forma została już przetestowana w praktyce i sprawdza się znakomicie.

  Dokładny harmonogram obu wariantów pozostaje do indywidualnego ustalenia. Od maja 2020 nie istnieje jednak możliwość zorganizowania szkolenia w miejscu innym, niż biuro w Warszawie lub w wersji online.

 • Koszt szkolenia

  Cena za pełny pakiet szkolenia w wersji stacjonarnej wynosi 5900 EUR, a w wersji online 4900 EUR. W przypadku rozłożenia szkolenia na kilka miesięcy, istnieje możliwość płatności ratalnej. Organizatorem szkolenia jest amerykańska spółka Two Sigma Advisors LLC, a kurs odbywa się na podstawie podpisanej umowy, natomiast płatności na podstawie wystawianych faktur zwolnionych z VAT.

 • Utrwalenie spotkań

  Wszystkie spotkania, zarówno w wersji online jak i stacjonarnej, mogą być rejestrowane w formie audiowizualnej, a nagrania ze spotkań mogą zostać nieodpłatnie przekazane na rzecz osoby zamawiającej szkolenie w celu późniejszego ich wykorzystania na własny użytek.

  Taka forma rejestracji wymaga jedynie podpisania dodatkowej bezkosztowej umowy o dochowaniu poufności i o ochronie praw autorskich oraz o nierozprzestrzenianiu nagrania. Dzięki temu materiał pozostaje do dyspozycji już do końca życia i zawsze można do niego wrócić.

Jeśli masz jakiekolwiek dodatkowe pytania, napisz do mnie przy pomocy formularza

Przed podjęciem ostatecznej decyzji proponowałbym, abyśmy wcześniej umówili się na kawę lub rozmowę telefoniczną i porozmawiali o tym, jak w praktyce wygląda takie szkolenie, ustalili jakie dokładnie giełdowe cele chcesz osiągnąć oraz przeanalizowali czy to szkolenie na pewno będzie w stanie zaspokoić Twoje wszystkie potrzeby i wymagania. Wcześniejsze spotkanie ani rozmowa nie są oczywiście niezbędne, ani tym bardziej w żaden sposób zobowiązujące, ale powinny rozwiać wszystkie Twoje ewentualne wątpliwości odnośnie wzięcia udziału w szkoleniu.  • Zapisy webinarów
  • Filmy edukacyjne
  • Instruktaże Wideo