Strona 1 z 1

Podatek od krótkich pozycji przetrzymanych do nowego roku

: 06 sty 2023, 23:38
autor: wlodzimierz_liszaj
W przypadku gdy krótka pozycja jest otwarta i zamknięta w ciągu tego samego roku to obliczenie dochodu wygląda w zasadzie tak samo jak dla długiej pozycji, czyli przychód ze sprzedaży minus koszt odkupienia przy zamknięciu pozycji (jedyna różnica to że zdarzenia te następują w odwrotnej kolejności).

Natomiast sprawa się trochę komplikuje jeżeli zamknięcie następuje już w następnym roku. Intuicyjnie wydaje się, że przychód ze sprzedaży osiągnięty w roku poprzednim nie powinien być brany pod uwagę w rozliczeniu za ten rok, a dopiero w rozliczeniu za następny rok, w którym pozycja zostanie zamknięta - dopiero wtedy będzie wiadomo jaki był koszt odkupienia i można obliczyć zysk (lub stratę). Z drugiej strony "odpłatne zbycie" mimo wszystko nastąpiło w roku poprzednim, bo to już wtedy na rachunek trafiła gotówka, którą można było od razu dysponować (np. kupić jakieś inne instrumenty).

Dodatkową komplikacją są też naliczane codziennie a potrącane raz w miesiącu odsetki za wypożyczenie akcji - czy je również wg podobnej logiki należałoby uwzględnić dopiero w rozliczeniu podatkowym za rok, w którym pozycja zostanie zamknięta? Czy też wrzucać je do kosztów za ten rok, w którym zostały faktycznie potrącone?