Podstawy

  1. Kontrakt opcyjny: Wprowadzenie pojęcia opcji jako umowy kupna-sprzedaży z odroczonym terminem płatności i z opóźnioną dostawą towaru
  2. Prawo vs. obowiązek: Omówienie różnic pomiędzy stroną kupującą i sprzedającą w zakresie prawa i obowiązku skorzystania z opcji
  3. Zmiana ceny opcji: Cena opcji zmienia się w czasie rzeczywistym i można nią handlować na rynku wtórnym, zamykając transakcję przed czasem
  4. Opcja PUT: Wprowadzenie opcji PUT jako opcji sprzedaży dającęj prawo lub zobowiązującej do sprzedaży akcji
  5. CALL vs. PUT: Porównanie praw i obowiązków wynikających z bycia po dwóch różnych stronach transakcji na opcjach CALL i PUT
  6. Assignment vs. excercise: Wyjaśnienie dokładnego przebiegu procedury wykonania opcji (excercise/assignment) widzianej z dwóch stron transakcji
  7. ITM, ATM, OTM: Trzy stany, w których może znajdować się każda opcja, czyli in-the-money, at-the-money i out-of-the-money
  8. Nomenklatura opcyjna: Jak wygląda, co oznacza i z czego składa się nazwa opcji oraz jak działają cztery typowe zlecenia transakcyjne